Finançament

Consell Insular de Formentera

El fet que aquest projecte de caire científic i social sigui avui una realitat, recau en bona mesura sobre el Consell Insular de Formentera. S’han implicat directament en tots els àmbits del projecte, especialment en fer tot el posible per a que l’apartat de socialització i difussió sigui el més important del projecte. A més a més, han posat totes les facilitats a nivell logístic, per al bon desenvolupament de la campanya d’excavació, resolent les necessitats bàsiques d’un equip d’al voltant de 15 persones.

Així, l’actual equip de govern del Consell Insular de Formentera, presidit pel Sr. Jaume Ferrer, juntament amb la Consellera de Cultura, Sònia Cardona, i el Tècnic de Patrimoni, Jaume Escandell, ens han trasmès tot el seu suport i col·laboració, apostant ben fort per el nostre projecte.

CIF

Anuncis